Despre

Proiectul „Podul peste frontiere”

ONG „TCEUForum” a iniţiat proiectul „Podul peste frontiere”. În cadrul acestui proiect am creat portalul electronic despre şi pentru cetăţenii ai R. Moldova plecaţi peste hotare, cu denumirea generică „Stranierul” (de la italianul stranier = străin, încetăţenit în vocabularul uzual).

Motivaţia proiectului: Este cunoscut faptul că cetăţenii noştri plecaţi peste hotare se confruntă cu izolarea informaţională şi lipsa de mijloace mass-media care ar corespunde cu aşteptările şi cerinţele lor. Nu există nici un site sau ziar electronic dedicat acestui subiect prin intermediul cărora s-ar oglindi realităţile cu care se confruntă ei atât în ţările gazdă, cât şi la revenirea în ţară. În rezultat, ei devin cu adevărat „stranieri” (străini), atât aici, cât şi acolo. În sondajele preliminare effectuate în perioada de vară-toamnă 2008 cu cetăţenii RM plecaţi în Italia, Rusia, Franţa, am constatat că ideea apariţiei unui astfel de portal este primită pozitiv şi cu mare interes.

Numărul cetăţenilor noştri plecaţi peste hotare, conform datelor oficiale, este peste 750 mii persoane, în realitate ridicându-se la 1 milion sau poate peste această cifră. De exemplu, numai în Italia numărul moldovenilor se estimează la peste 200 mii de persoane situate pe aria restrânsă în centrul şi nordul ţării. În Rusia numărul moldovenilor este mai mare, peste 300 mii, împrăştiaţi pe o arie largă, mulţi dintre care se localizează în jurul Moscovei. De asemenea, cetăţenii R. Moldova sunt în număr mare în următoarele ţări: Spania, Portugalia, Grecia, Germania, Franţa, Marea Britanie, Irlanda, Cehia etc..

Scopul şi obiectivele proiectului:

Scopul proiectului este suplinirea golului informaţional care ar corespunde cerinţelor şi aşteptărilor cetăţenilor R. Moldova plecaţi peste hotare, în vederea oferirii acestora posibilităţii de a se exprima şi a se face auziţi, iar celor din RM de a cunoaşte opinia şi doleanţele concetăţenilor care aduc un venit enorm ţării şi pe baza cărora supravieţuim.  Ne propunem să vedem care este impactul asupra mentalităţii şi calităţii de raţionament a celor plecaţi peste hotare, survenit în urma traiului în afara ţării. În acelaşi timp, vom developa şi tributul pe care îl plătesc ei fiind departe de cei dragi, lăsând acasă copii, bătrâni, gospodării.

Cetăţenii RM plecaţi peste hotare, alungaţi, de fapt, de către colapsul din ţară, au dreptul la exprimare şi  trebuie să beneficieze de dreptul de a fi auziţi!

Cetăţenii RM rămaşi în ţară au dreptul la informare cu privire la opiniile şi experienţele concetăţenilor lor plecaţi peste hotare.

Podul peste frontiere are dreptul la existenţă şi dezvoltare, fiind exercitarea şi materializarea drepturilor fundamentale ale omului, cetăţeanului şi societăţii civile în vederea democratizării ţării.

Acest proiect nu are caracter comercial, ci unul de utillitate socială, activând pe bază de sponsorizare din partea organismelor interesate în promovarea mass-mediei independente şi parţial din autofinanţarea prin vânzarea spaţiului publicitar.

Obiectivele proiectului:

1. Crearea unui pod virtual peste frontiere, care ar lega cetăţenii R. Moldova rămaşi în ţară cu cei plecaţi la muncă, studii sau stabiliţi peste hotare.

2. Contribuirea la informarea cetăţenilor R. Moldova stabiliţi peste hotare referitor la drepturile lor în străinătate şi la situaţia social-politică şi climatul prihoemoţional din ţară.

3. Contribuirea la informarea cetăţenilor R. Moldova rămaşi în ţară cu privire la situaţia conaţionalilor lor stabiliţi peste hotare (impactul asupra mentalităţii, modului de viaţă, de gândire a lor, cu privire la pericolele, greutăţile, lipsurile la care sunt expuşi, dar şi drepturile, oportunităţile de care beneficiază dacă sunt informaţi şi protejaţi de lege).

4. Prevenirea traficului de fiinţe umane, prin campanii de informare şi de promovare a consecinţelor nefaste ale migrării ilegale.

5. Întărirea legăturii cu ţara de baştină a celor plecaţi de mai mult timp şi care nu au acces şi posibilitate de a îşi exercita dreptul la exprimare şi alegere cu privire la realităţile din Moldova.

6. Facilitarea implicării cetăţenilor plecaţi din ţară, în viaţa socială şi politică din R. Moldova, prin intermediul publicaţiei electronice „Stranierul”.

7. Susţinerea şi promovarea valorilor spirituale şi naţionale, în contextu unui intens dialog cultural şi lingvistic al europenizării.

8. Asistenţa juridică şi psihologică a persoanelor plecate peste hotare şi a celor care suferă de pe urma acestui exod (copiii rămaşi fără grija unui sau ambelor părinţi, bătrânii rămaşi singuri).

Activităţile proiectului:

Crearea şi dezvoltarea unui portal electronic interactiv (buletin informaţional şi forum) independent, echidistant şi focusat pe realizarea obiectivelor expuse mai sus.

Titlul şi structura portalului:

Titlul buletinului informaţional este Stranierul, pe fondalul căruia în nouă limbi (engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, germană, rusă, greacă, cehă – limbile destinaţiilor de bază ale migrării cetăţenilor noştri) se reliefează denumirile de „străin”. Acesta poate fi accesat la adresa https://stranierul.wordpress.com/

Ziarul electronic este format din mai multe rubrici tematice care reprezintă aspecte din viaţa, problemele, noutăţile şi realităţile sociale legate de migrare, informaţii utile consulare, experienţe personale. Un rol deosebit de important revine forumului celor plecaţi din ţară, dar care continuă să fie interesaţi de soarta şi problemele ei, dorind să-şi exprime atitudinile, doleanţele, modul de raţionament şi alegerile cu privire la situaţia de viitor a RM. Se oferă spaţiu pentru publicitate, anunţuti, declaraţii care ar interesa target grupul proiectului şi beneficiarii acestuia etc. Forumul interactiv este o provocare şi o invitaţie pentru toţi cetăţenii R. Moldova cu reşedinţă în ţară sau peste hotare, doritori de a-şi aduce aportul personal la menţinerea legăturii, podului virtual peste frontiere, care leagă cetăţenii noştri. O rubrică este dedicată comorilor spirituale (obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale) care ar menţine viu suflul naţional al cetăţenilor plecaţi printre străini. Se prevede şi realizarea unei pagini magazin cultural, cu privire la cultura europeană şi naţională, dialogul intercultural.

Periodicitatea reînnoirii informaţiilor de pe site va fi de 2 ori pe săptămână, forumul îmbogăţindu-se pe măsura accesării şi contribuţiei venite din partea beneficiarilor proiectului.

Beneficiarii proiectului: pot fi consideraţi toţi cetăţenii RM, atât cei rămaşi în ţară, cât şi cei plecaţi peste hotare, deoarece proiectul se adresează întregii comunităţi de cetăţeni, reunindu-i virtual şi repunându-i în valoare pe cei aflaţi la distanţă, făcându-le auzite vocile, opiniile, experienţele, lispurile emoţionale cu care se confruntă şi realizările pe care le au în ţările gazde. Iar celor din ţară le oferim posibilitatea de a cunoaşte viziunile şi trăirile pe care le adună concetăţenii noştri, le ofeim spaţiu pentru a se exprima cu privire la situaţia social-economică şi climatul psihoemoţional în care trăiesc în lipsa acestora (membrii de familie, prieteni, copii etc.).

Oportunitatea proiectului:

Există o necesitate acerbă de a oferi dreptul la exprimare şi liber acces la informaţie a cetăţenilor RM, indifferent de locul în care se află la moment. Doar prin exercitarea acestor drepturi fundamentale putem merge pe calea democratizării şi europenizării RM, păstrând şi valorificând patrimoniul cultural, naţional românesc al ţării noastre.

Am vrea să remarcăm aspectul socio-uman al proiectului nostru, care este primul de acest gen pe plan naţional. Susţinerea şi promovarea lui ar reduce deficitul susţinerii logistice a cetăţenilor noştri stabiliţi temporar sau definitiv peste hotare, ar îmbunătăţi imaginea R. Moldova în străinătate, ar stabili problemele acute cu care se confruntă societatea noastră divizată în cei de aici şi cei de dincolo şi ar găsi soluţii reale pentru depăşirea lor.

Participând la proiectul nostru aţi contribui substanţial la exercitarea dreptului fundamental al omului cu privire la libera exprimare, accesul la iformare şi la implicarea în viaţa ţării, de la distanţă, reintegrarea familiilor despărţite, stoparea fenomenului legat direct de migrare – abandonul copiilor minori şi combaterea traficului de fiinţe umane. De asemenea, se preconizează prin intermediul mass-media desfăşurarea campaniei informaţionale pentru sensibilizarea opiniei publice naţionale şi internaţionale în privinţa fenomenului migraţiei şi a efectelor negative de scurtă şi lungă durată.

A fi primii în rândul promotorilor proiectului „Podul peste frontiere” constituie o onoare şi semn de responsabilitate civilă cu impact major asupra societăţii civile din R. Moldova, în general, şi persoanelor vizate direct de acest proiect, în special.

Reclame

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: